"Michał zwrócił moją uwagę na wiele zasadniczych zagadnień, bez poznania których bardzo trudno jest osiągnąć sukces" Archives | ForexYesTrading.com