Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Usługodawca określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.
 2. Administratorem danych jest usługodawca. Usługodawca przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika oraz w przypadkach wskazanych w ustawach.
 3. Definicje użyte w regulaminie stosuje się wprost do polityki prywatności.
 4. Dane osobowe, które są przetwarzane to:

– E-mail, który został udostępniony przez użytkownika podczas:

 1. Zapisania się do newslettera.
 2. Podczas rejestracji.

– Imię oraz nazwisko podane podczas rejestracji

– Numer IP, o ile, w danej sytuacji stanowi dane osobowe

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

– niezbędnych do świadczenia usług przez usługodawcę

– Adres e-mail jest przetwarzany także w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

 1. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz

możliwość żądania zaprzestania ich przetwarzania. W szczególności do:

– uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora

danych, jego miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

– wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych

osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze

względu na jej szczególną sytuację.

 1. Pozostałe uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały wymienione w artykule 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie adresu poczty elektronicznej jest wymagane w celu zawarcia umowy oraz wysłania potwierdzenia jej zawarcia.
 3. Administrator danych dokłada wszelkiej staranności, aby dane użytkowników były:

– przetwarzane zgodnie z prawem

– niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, niż określone w punkcie piątym

– przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

– zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym

Newsletter

 1. W serwisie prowadzony jest newsletter, który umożliwia otrzymanie informacji na temat najnowszych artykułów oraz materiałów wideo zawierających korypetycje. W tym celu należy podać swój adres email.
 2. W każdej chwili użytkownik może odwołać udzieloną zgodę.
[ajax_login]